Strona główna > Blog > Wycena przeprowadzki. Na czym, polega i czy jest bezpłatna?

Wycena przeprowadzki. Na czym, polega i czy jest bezpłatna?

Wycena przeprowadzki to temat, który interesuje każdego klienta firmy przeprowadzkowej. Oczywiście jest to jak najbardziej słuszne – koszt przeprowadzki jest bowiem jednym z ważniejszych kryteriów wyboru firmy, która ma wykonać zlecenie przeprowadzki.

Na koszt przeprowadzki, ku zaskoczeniu niektórych klientów – składa się wiele czynników z których ten najbardziej znany, a więc koszt przejazdu samochodu przeprowadzkowego często nie jest tym największym. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że do tego kosztu należy doliczyć takie koszty jak koszt godzinowy pracy pracowników, koszty zabezpieczania, pakowania, rozkręcania. W przypadku takich operacji jak transport pianin, kosztem może być choćby koszt znoszenia pianina z piętra i wnoszenia na piętro.

Wycena przeprowadzki jest pierwszym krokiem pracownika firmy przeprowadzkowej, z którym kontaktuje się klient. Na początku warto zaznaczyć, że nie zawsze udaje się przewidzieć pełne koszty. Nikt do końca nie wie, jaki czas będzie trwać wynoszenie mebli czy ich załadunek, wiec nie określi do końca kosztów pracy pracowników, margines błędu jest jednak minimalny – po latach przeprowadzek sama wielkość mieszkania wystarczy do określenia czego się spodziewać i jak długo będzie trwać przeprowadzka.

Na czym polega wycena przeprowadzki?

W celu określenia kosztów przeprowadzki, pracownik firmy przeprowadzkowej przeprowadzi z klientem swego rodzaju wywiad. W wywiadzie uzyska informacje o tym, jakie prace chciałby mieć klient wykonane, uzyska również wiedzę na temat tego, skąd dokładnie będzie przeprowadzka, z wyszczególnieniem takich drobiazgów jak możliwość dojazdu pod klatkę schodową. Istotne jest także czy w danym domu znajduje się winda towarowa, która znakomicie ułatwia przeprowadzkę związaną z koniecznością dostania się na wyższe piętra budynku. Pracownik firmy z pewnboscią zainteresuje się też stopniem skomplikowania korytarzy na klatce schodowej, bo jak wiadomo, mogą one utrudnić przeprowadzkę.

Czy wycena przeprowadzki jest bezpłatna?

Wycena przeprowadzki w miarę możliwości wykonywana jest na miejscu, jednak nie jest to generalna zasada. Pracownik firmy może oprzeć się na informacjach przekazanych przez klienta choćby telefonicznie i na ich podstawie określić przewidywany koszt przeprowadzki. Zawsze wycena jest usługa całkowicie bezpłatną. Wiemy doskonale, jak bardzo ważne to dla klienta, więc nigdy za tą prace nie będziemy pobierać żadnych opłat.

Poradnik przeprowadzkowy
Przeprowadzka, a presja czasu

Przeprowadzka, to coś, co należy wykonać szybko i dokładnie. Nie ma co do tego wątpliwości. Niekiedy jednak chęć wykonania przeprowadzki szybko, to jedno – konieczność to drugie.Konieczność przeprowadzenia się w określonym czasie, pojawia się, gdy w dokumentach sprzedaży mieszkania przewidziany jest krótki czas na wyprowadzkę. Oczywiście zawsze zgadzamy się na to dobrowolnie, warto jednak pamiętać o…