Strona główna > Blog > Outsourcing jako rozwiązanie dla branży przeprowadzkowej

Outsourcing jako rozwiązanie dla branży przeprowadzkowej

Jedną z charakterystycznych cech branży przeprowadzkowej, która nie dotyczy może jedynie głównego centrum polskiej gospodarki i sektora usług – Warszawy, jest rozdrobnienie na niewielkie, zatrudniające kilku pracowników firmy, zorganizowane w formie działalności osób fizycznych.Konkurencja w branży jest zatem duża, szczególnie wśród firm przeprowadzkowych w takich miastach jak Łódź, Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Poznań. Nie ma jednak wyraźnych liderów, którzy posiadaliby znaczący udział w rynku i charakteryzowali się dużym i niezmiennym zaufaniem klientów. Jak może zatem funkcjonować tak duża branża, składając się jedynie z małych i mikro przedsiębiorstw? Podstawową receptą na zachowanie niewielkich rozmiarów firmy i możliwość sprawnego działania jest popularny ostatnio outsourcing.

Czym jest outsourcing?

Outsourcing w praktyce zarządzania i w badaniach nad współczesną gospodarką rozumiany jest dość szeroko. Zazwyczaj tym pojęciem określa się wydzielanie z przedsiębiorstwa jednej lub kilku funkcji i zlecanie ich do wykonania na zewnątrz, czyli poza komórkami danej firmy. Jest on więc pewną odmianą podwykonawstwa, która dotyczyć może wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. I tak wyróżniamy kilka rodzajów outsourcingu, biorąc pod uwagę na przykład funkcje wydzielania zadań. Możemy wyróżnić tu zatem outsourcing naprawczy, mający na celu poprawę funkcjonowania firmy i usprawnienie jej działalności, outsourcing rozwojowy, który umożliwia firmie zdobycie znacznych udziałów w rynku oraz outsourcing dostosowawczy, będący odpowiedzią na zmiany w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa. Kolejną klasyfikacją jest podział na outsourcing funkcji zarządczo-kierowniczych, pomocniczych (operacyjnych) i głównych.

Outsourcing – przeprowadzki Łódź

Analizując specyfikę rynku przeprowadzek w Łodzi można zauważyć, że dominuje tu głównie outsourcing rozwojowy, polegający na pozbywaniu się ze struktury firmy wszystkich działów, które nie są bezpośrednio związane z kluczową działalnością. Firmy przeprowadzkowe najczęściej nie posiadają zatem odrębnego działu marketingu, promocji, zarządzania zasobami ludzkimi (kadr) oraz księgowości. Niewielkie firmy zdecydowanie nie potrzebowałyby aż tak rozbudowanej struktury, która mogłaby jedynie narazić je na zbędne koszty i wydatki na płace. Często więc rozwiązaniem jest outsourcing lub zatrudnienie jednej dodatkowe osoby, odpowiedzialnej za klika zadań jednocześnie.

Outsourcing - przeprowadzki Łódź

Obecny rynek pracy co prawda wymaga od pracowników dużej elastyczności i gotowości na szkolenia, rozwój i przekwalifikowanie się z jednej działalności na kolejną, mimo to, zgodnie z potocznym powiedzeniem – „jeśli coś jest do wszystkiego – jest do niczego”. Osoba zajmująca się równocześnie reklamą, pozyskiwaniem nowych pracowników i księgowością prawdopodobnie nie będzie wykonywała żadnego z tych zadań na sto procent. Jest to zbyt duży wachlarz obowiązków, by sprawnie nim koordynować. Co więcej, bardzo trudno byłoby znaleźć w tym wypadku odpowiedniego kandydata na pracownika. Osoby poszukujące pracy mogłyby wystraszyć się nadmiaru obowiązków i stwierdzić, że nie podołają takim zadaniom i poszukują zajęcia mniej wymagającego i absorbującego mniej uwagi. W związku z tymi przeszkodami – niewielkiej firmie przeprowadzkowej z Łodzi zdecydowanie bardziej opłaca się zlecić wykonanie niektórych zadań firmom zewnętrznym i skoncentrować się na działalności podstawowej, niż szukać innych rozwiązań i mierzyć się z ich ewentualnymi niedogodnościami, brakami i niedostatkiem.

Dlaczego outsourcing w branży przeprowadzkowej się opłaca?

Outsourcing opłaca się głównie dlatego, że konkretne firmy mogą koncentrować się na jednej podstawowej działalności. Taka koncentracja jest i prostsza dla pracowników i kadry zarządzającej, i zdecydowanie tańsza. Ponadto wymusza kooperację i współpracę między firmami z różnych branż, bez której praktycznie nie można sobie wyobrazić współczesnej gospodarki. Oczywiście współpraca zawsze jest ryzykowna – nie możemy mieć pewności co do rzetelności firmy, z którą współpracujemy. Nie możemy też dokładnie przewidzieć czy i kiedy taka firma będzie chciała rozwiązać kooperację z nami. W związku z tym trzeba podjąć szereg działań zabezpieczających przed ewentualną utratą dostawcy czy nabywcy usług.

Dlaczego outsourcing w branży przeprowadzkowej się opłaca?

Najlepszym rozwiązaniem, które stosuje wiele firm przeprowadzkowych, jest stworzenie bazy potencjalnym kooperantów i w przypadku gdy jedna współpraca nie okazuję się owocna – nawiązywanie nowych relacji. Dobrym rozwiązaniem jest też podpisywanie umów o współpracy na określony czas – zazwyczaj na kilka miesięcy. Przez ten okres mamy gwarancję i pewność świadczonych usług. W razie komplikacji zaś możemy po tym czasie rozwiązać współpracę. Nie zostajemy jednak zaskoczeni nagłym odejściem partnera z dnia na dzień. To zmiany możemy się odpowiednio wcześniej przygotować i już na kilka tygodni przez wygaśnięciem umowy rozpocząć poszukiwanie alternatywnego rozwiązania lub innego partnera i kooperanta, który będzie bardziej odpowiadał naszym oczekiwaniom i potrzebom rozwojowym firmy.

Poradnik przeprowadzkowy
Przeprowadzka? Stres dla wszystkich domowników

Przeprowadzka to sporo pracy, ale również duże obawy. Strach przed nowym miejscem zamieszkania, przed tym jak to będzie, zastanawianie się, czy przeprowadzka to dobra decyzja. Oczywiście to naturalne, często jednak myślimy, że dotyczy wyłącznie nas. To prawda? Przeprowadzka dotyczy wszystkich domowników. Taki sposób myślenia oczywiście jest bardzo błędny. Problem, jakim jest przeprowadzka, dotyczy bowiem wszystkich domowników. Tak…