Strona główna > Blog > Jakie urzędy trzeba powiadomić o przeprowadzce?

Jakie urzędy trzeba powiadomić o przeprowadzce?

Przeprowadzka, w ocenie wielu osób, oznacza tylko przewiezienie rzeczy pod inny adres i ewentualnie przemeblowanie nowego miejsca zamieszkania. Oczywiście tak jest, nie można jednak zapominać o jednym –przeprowadzka to również uregulowania prawne i prawno – administracyjne.

O zmianie adresu należy zawiadomić wiele urzędów i wiele instytucji i nie można nie dochować tego obowiązku.

Najważniejsze urzędy, które należy powiadomić o przeprowadzce to:

Urzad skarbowy.

Powiadomienie urzędu skarbowego jest niezwykle istotne – nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną, nie można więc nie dopełnić tego obowiązku, lub przekroczyć termin wyznaczony na wykonanie tej pracy. Aktualizacja danych w urzędzie skarbowym jest bardzo prosta – wystarczy złożyć odpowiedni formularz. Dobrze jest, jeśli potwierdzimy złożenie na swojej kopii.

Bank.

Powiadomienie banku jest przede wszystkim w naszym interesie. Nie można zapominać, że powiadomienie banku jest istotne, gdyż otrzymujemy z niego ważne przesyłki. Standardem są karty bankowe rozsyłane pocztą – nikt nie chce, by trafiły pod zły adres.

Operatora telefonii komórkowej.

Istotne jest także powiadomienie operatora telefonii komórkowej. Podobnie jak w przypadku banku, jest to istotne, gdyż na dany adres docierają wszelkiego rodzaju rachunki i korespondencja od operatora. Nierzadko w regulaminie jest mowa o tym, by powiadomić operatora w określonym czasie – trzeba się do tego dostosować, gdyż może to skutkować wypowiedzeniem umowy.

W przypadku prowadzenia firmy, należy również powiadomić inne urzędy – ZUS, Sanepid, Inspekcję Handlową i inne – wszystko jest zależne od profilu działalności firmy.

Podsumowując.

Powiadomienie urzędów o przeprowadzce jest sprawą dość czasochłonną i nie zawsze łatwą do wykonania, ale trzeba to zrobić. Nie warto zwlekać, a tym bardziej nie warto nie dopełniać tego obowiązku. Najlepiej od razu potraktować go jako element przeprowadzki i wypełnić swoje powinności od początku do końca. Nie można zapominać, że w przypadku nie dopełnienia obowiązków, stratni będziemy my, a strata może przybrać formę kar, czy też upomnień.

Poradnik przeprowadzkowy
Osiedla mieszkaniowe w Łodzi – Bałuty

Obecnie Łódź podzielona jest na 36 osiedli administracyjnych, które stanowią pomocniczy szczebel samorządu miejskiego. Jednak oprócz funkcji administracyjnej osiedla posiadają jeszcze jedną bardzo istotną funkcję – tożsamościową. Stanowią dla każdego mieszkańca Łodzi pewnego rodzaju małą ojczyznę – miejsce z którym się utożsamia i do którego jest przypisywany. Dlatego też fakt zamieszkiwania tego, a nie innego osiedla może łączyć się z przypisywaniem danej…