Strona główna > Blog > Sektor polski przedsiębiorstw przeprowadzkowych

Sektor polski przedsiębiorstw przeprowadzkowych

Sektor polski przedsiębiorstw przeprowadzkowych

Artykuł opisuje sektor polskich przedsiębiorstw przeprowadzkowych,  stanowi kompendium wiedzy o firmach przeprowadzkowych oraz opisuje specyfikę przedsiębiorstw z sektora msp. Jeśli prowadzisz małą firmę możesz w nim znaleźć mnóstwo ciekawych informacji.

Polskie przedsiębiorstwa przeprowadzkowe  zazwyczaj należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Charakteryzuje się on szeregiem cech strukturalnych dzięki którym odgrywa podstawową role w gospodarce rynkowej. Ma on znaczący udział w tworzeniu PKB, oraz rynku pracy[1]

Sektor polskich przedsiębiorstw przeprowadzkowych – najważniejsze elementy.

Do najważniejszych elementów charakteryzujących sektor polskich firm przeprowadzkowych możemy zaliczyć następujące cechy:

  • spłaszczenie struktury organizacyjnej
  • finansowanie kapitałem własnym
  • duży udział właściciela w kierowaniu firmą przeprowadzkową oraz często spotykana niezależność przy podejmowaniu kluczowych decyzji (właściciel firmy sam sprawuje funkcję kierowniczą, często jego Np. autorytatywny charakter może powodować konflikty w firmie przeprowadzkowej)
  • osobisty stosunek właściciela do zatrudnianych pracowników
  • niezależność firmy przeprowadzkowej

Działalność gospodarcza i społeczna firmy przeprowadzkowej w poszczególnych krajach jest silnie zróżnicowana i uzależniona zarówno od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państwa jaki i jego ustroju społeczno-politycznego. To właśnie stosowanie odmiennej polityki gospodarczej różnicuje sektor firm przeprowadzkowych w krajach w których gospodarka wydaję się być na podobnym poziome. W Polsce odnotowuje się wzrost sektora przedsiębiorstw przeprowadzkowych spowodowany wzrostem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zapoczątkowanym dzięki przemianom społeczno-ekonomicznym w 1989 roku. W 1993 udział sektora małych i średnich firm w polskiej gospodarce wynosił 40% podczas gdy w 1989 roku był to zaledwie 19%. Dane te wskazują że Polska na przestrzeni czterech lat zbliżyła się średnich Europejski wskaźników pod względem udziału MSP.  Najważniejszą przyczyną tak gwałtownego wzrostu sektora była ciągła nierównowaga rynkowa w czasie gospodarki centralnie planowanej. Więc po jej zmianie przed przedsiębiorcami otworzyły się wcześniej niedostępne nisze. Nisze te mogły zostać wypełniane tylko przez najbardziej elastyczne firmy czyli przez małe przedsiębiorstwa.

Uwarunkowania polityczne a branża przeprowadzkowa.

Rząd Polski po raz pierwszy uchwali program polityki sektora msp w 1995 roku na lata 1995-1997. Realizacja programu wpłynęła na poprawę warunków funkcjonowania sektora msp oraz potwierdziła konieczność kontynuacji wsparcia tego typu. Dlatego też wprowadzano kolejne programy wsparcia sektora. Najważniejszym z nich był program rozbudowy funduszu poręczeń pożyczkowych na lata 2002-2006. Program ten umożliwił zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.[2]

[1] Władysława Łuczka-Bakuła Iwona Zyskowska Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wybrane aspekty PWSZ Poznań 2005 s.9.

[2] Paweł Żuromski Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Łódź 2006 s. 17

Poradnik przeprowadzkowy
Umowa przeprowadzkowa – na co zwrócić uwagę?

Przeprowadzka z firmą przeprowadzkową, to rozwiązanie, które z wielu powodów jest warte pochwalenia. Decyduje się na nie coraz więcej osób, doceniając to, iż dzięki takiej opcji zaoszczędzają czas i własne zdrowie. Przeprowadzka we własnym zakresie jest bowiem dość dużym i czasochłonnym wysiłkiem. Decyzja o wynajęciu firmy przeprowadzkowej nie jest więc złym rozwiązaniem. Aby jednak przeprowadzka…