Strona główna > Blog > Przeprowadzka – co jeśli coś się uszkodzi?

Przeprowadzka – co jeśli coś się uszkodzi?

Przeprowadzka to transportowanie całego naszego dobytku – bez względu na jego odporność na zniszczenia, kruchość, odporność na zarysowania i inne rzeczy. Transportując, trzeba się więc z tym liczyć, że kilka rzeczy ulegnie zniszczeniu. Nie można się lub kogoś obwiniać – przeprowadzka to czas, w którym takie rzeczy zdarzają się nawet najlepszym. Pozostaje pytanie – co zrobić w takiej sytuacji?

Przeprowadzka samodzielna.

Przy przeprowadzce wykonywanej we własnym zakresie, niestety rozwiązanie jest jedno – bez względu na skalę zniszczeń, trzeba je po prostu przeżyć. Przeprowadzka samodzielna nie wiąże się z koniecznością posiadania ubezpieczenia, nikt inny nie wykonuje naszej pracy – jedyną opcją jest zapomnienie o sytuacji – straty finansowe będą i trzeba się z tym liczyć. Oczywiście w niektórych przypadkach, warto rozważyć opcję naprawienia zniszczonych rzecz. Niekiedy może się to udać.

realizacja przeprowadzki

Przeprowadzka wykonywana przez firmę przeprowadzkowa.

Przy przeprowadzce wykonywanej przez firmę przeprowadzkową, sytuacja jest inna. Każda z takich firm posiada stosowne polisy ubezpieczeniowe. Jeśli nastąpi zniszczenie ładunku, można ubiegać się o odpowiedniej wysokości odszkodowanie. Aby je otrzymać, warto uszkodzenia wykryć jak najszybciej i zgłosić firmie, najlepiej sporządzając dokumentację fotograficzną. Oczywiście niekiedy pracownicy firmy robią to samodzielnie, jednak nie warto na to liczyć w każdej sytuacji. Wszelką dokumentację związaną z uszkodzeniami, należy sporządzać w dwóch kopiach i jedną z nich pozostawiać sobie do dyspozycji.

Nie warto się martwić.

Przy zniszczeniach, warto również przestać się martwić. Zdarzają się nawet mistrzom i nie ma sposobu by na pewno ich uniknąć. Jeśli się zdarza – trzeba to przeżyć. Innej opcji po prostu nie ma.

Poradnik przeprowadzkowy
Tydzień na aklimatyzację po przeprowadzce

Przeprowadzając się do nowego miejsca zamieszkania, nierzadko zastanawiamy się jak to będzie. Pierwsze dni są tymi, po których możemy już cokolwiek na ten temat powiedzieć. Czasami są to entuzjastyczne opinie o nowy miejscu, przeplatane zdaniami, iż gdybyśmy wiedzieli, że w danym miejscu jest tak fajnie, przeprowadzka nastąpiłaby wiele lat temu, czasem wręcz przeciwnie. Warto zapamiętać jednak,…