Strona główna > Blog > Przeprowadzka a sprawy prawne

Przeprowadzka a sprawy prawne

sprawy prawne

Przeprowadzka to czas przewożenia całego majątku do nowego miejsca zamieszkania. Nie każdy jednak zwraca uwagę na coś jeszcze – przeprowadzka to również sprawy prawne. Błędy w tej części przeprowadzki mogą przyczynić się do poważnych strat finansowych lub kłopotów natury prawnej.

Jakie sprawy prawne musimy załatwić przy przeprowadzce?

Powiadamianie urzędów.

Powiadomienie urzędów o zmianie adresu, to obowiązek każdego obywatela. Warto to zrobić jak najszybciej, prosząc o potwierdzenie tego faktu na przykład prosząc o pieczątkę na kopii dokumentu, który o tym mówi. Taka kopię należy zachować w swojej dokumentacji – wszelka korespondencja, którą urząd wyśle pod stary adres, w takiej sytuacji może zostać uznana jako błędnie wysłana. W innej sytuacji może być inaczej – korespondencja może zostać  uznana za dostarczoną prawidłowo – należy pamiętać, że zgodnie z prawem nawet nie podjęta w terminie, może być uznana za dostarczoną prawidłowo, jeśli urząd nie ma informacji o tym, że adresat pod danym adresem już nie mieszka.

Wypowiadanie umów.

Wyprowadzając się, należy pamiętać, że niektóre umowy zawarte wcześniej i związane z konkretnym adresem, trzeba wypowiedzieć, niektóre zaś zmienić, informując o tym,  że zmienia się adres strony umowy. Niekiedy jedna sytuacja wynika z drugiej – zmiana adresu może być podstawą do wypowiedzenia umowy – na przykład na skutek niemożności świadczenia danych usług w innym miejscu. Przykładem niech będzie dostawca prądu, który w jednym mieście działa, w drugim zaś nie.

Przeprowadzka a sprawy prawne

Pozwolenia i zezwolenia.

W szczególnych przypadkach, sama przeprowadzka może wiązać się z koniecznością uzyskania różnego rodzaju pozwoleń i zezwoleń dotyczących zmiany miejsca zamieszkania, transportu, wywozu określonych rzeczy – nie można o tym zapominać szczególnie przy wyprowadzce za granicę. Nawet wywiezienie zabytkowej monety, może wymagać uzyskania stosownych pozwoleń.

Podsumowując.

Prawne sprawy związane z przeprowadzką to niezwykle istotna sprawa. Nie można zapominać o tym, by wszelkich wymogów prawnych dochowywać, dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kłopotów, których przecież każdy chce unikać.

Poradnik przeprowadzkowy
Wypadki przy przeprowadzkach. Jak ich uniknąć?

Przeprowadzka to czas wytężonej pracy spędzonej przy porządkowaniu, pakowaniu, przenoszeniu czy wożeniu. Pracy niewątpliwie miłej, ponieważ prowadzącej do pozytywnych efektów, jednak ryzykownej. Przeprowadzając się, należy wiedzieć, że przy pracy może dojść do wypadków. Wypadki przy przeprowadzkach zdarzają się dość rzadko i z reguły nie są bardzo groźne, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, by ich…