Strona główna > Blog > Przeprowadzka a sprawy prawne

Przeprowadzka a sprawy prawne

sprawy prawne

Przeprowadzka to czas przewożenia całego majątku do nowego miejsca zamieszkania. Nie każdy jednak zwraca uwagę na coś jeszcze – przeprowadzka to również sprawy prawne. Błędy w tej części przeprowadzki mogą przyczynić się do poważnych strat finansowych lub kłopotów natury prawnej.

Jakie sprawy prawne musimy załatwić przy przeprowadzce?

Powiadamianie urzędów.

Powiadomienie urzędów o zmianie adresu, to obowiązek każdego obywatela. Warto to zrobić jak najszybciej, prosząc o potwierdzenie tego faktu na przykład prosząc o pieczątkę na kopii dokumentu, który o tym mówi. Taka kopię należy zachować w swojej dokumentacji – wszelka korespondencja, którą urząd wyśle pod stary adres, w takiej sytuacji może zostać uznana jako błędnie wysłana. W innej sytuacji może być inaczej – korespondencja może zostać  uznana za dostarczoną prawidłowo – należy pamiętać, że zgodnie z prawem nawet nie podjęta w terminie, może być uznana za dostarczoną prawidłowo, jeśli urząd nie ma informacji o tym, że adresat pod danym adresem już nie mieszka.

Wypowiadanie umów.

Wyprowadzając się, należy pamiętać, że niektóre umowy zawarte wcześniej i związane z konkretnym adresem, trzeba wypowiedzieć, niektóre zaś zmienić, informując o tym,  że zmienia się adres strony umowy. Niekiedy jedna sytuacja wynika z drugiej – zmiana adresu może być podstawą do wypowiedzenia umowy – na przykład na skutek niemożności świadczenia danych usług w innym miejscu. Przykładem niech będzie dostawca prądu, który w jednym mieście działa, w drugim zaś nie.

Przeprowadzka a sprawy prawne

Pozwolenia i zezwolenia.

W szczególnych przypadkach, sama przeprowadzka może wiązać się z koniecznością uzyskania różnego rodzaju pozwoleń i zezwoleń dotyczących zmiany miejsca zamieszkania, transportu, wywozu określonych rzeczy – nie można o tym zapominać szczególnie przy wyprowadzce za granicę. Nawet wywiezienie zabytkowej monety, może wymagać uzyskania stosownych pozwoleń.

Podsumowując.

Prawne sprawy związane z przeprowadzką to niezwykle istotna sprawa. Nie można zapominać o tym, by wszelkich wymogów prawnych dochowywać, dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kłopotów, których przecież każdy chce unikać.

Poradnik przeprowadzkowy
Cło przy przeprowadzce zagranicznej – kiedy trzeba je zapłacić i czy można być zwolnionym z cła?

Są sytuacje, w których gdy przewozisz przez granicę Polski swoje rzeczy osobiste, tak zwane mienie przesiedleńcze, to musisz zapłacić opłatę celną. W tym artykule postaramy się maksymalnie rozjaśnić Ci temat zagranicznego przywozu mienia osobistego i podpowiemy, kiedy obowiązuje zwolnienie z cła oraz o jakich formalnościach celnych trzeba pamiętać. A jeśli chcesz od razu uzupełnić swoją…