Strona główna > Blog > Prawidłowa sukcesja w firmie przeprowadzkowej

Prawidłowa sukcesja w firmie przeprowadzkowej

sukcesja w firmie przeprowadzkowej

Sukcesja jest najbardziej newralgicznym momentem w historii każdego rodzinnego przedsiębiorstwa przeprowadzkowego, dlatego warto by miała zaplanowany i przemyślany charakter.

Prawidłowa sukcesja w firmie przeprowadzkowej powinna składać się z czterech faz:

– inicjacji – czyli wprowadzenia sukcesorów do biznesu przeprowadzkowego i obserwowania ich zachowań, jest to okres w którym przyszli następcy zapoznają się z przedsiębiorstwem przeprowadzkowym, należy dołożyć wszelkich starań aby stworzyć im możliwości do wzrastania w kulturze biznesu,

– selekcji – czyli procesu polegającego na ocenie przyszłych sukcesorów w oparciu o ich kompetencje, sumienność oraz zaangażowanie,

– edukacji – czyli rozwijania kluczowych umiejętności, umożliwiających w przyszłości sprawne kierowanie przedsiębiorstwem,

– sukcesji – czyli przekazanie władzy w firmie przeprowadzkowej.

Wymienione fazy sukcesji władzy muszą być ściśle połączone z sukcesją własności. Pominięcie którejkolwiek z faz skutkuje poważnymi konsekwencjami podczas realizacji planów strategicznych. Należy pamiętać, że prawidłowy proces sukcesji stwarza liderów z wizją, którzy mają długookresowy pozytywny wpływ na firmę przeprowadzkową i zatrudnionych w niej pracowników.  Sukcesja własności w przedsiębiorstwie realizującym przeprowadzki może być przeprowadzona na kilka sposobów

Sposoby przeprowadzenia sukcesji własności w firmie przeprowadzkowej

Pierwszym z nich jest przekazanie własności w przedsiębiorstwie przeprowadzkowym w formie darowizny. Wybierając tę formę pokolenie właścicieli może zgodnie wybrać swoich następców. Zgodny podział się opłaca ponieważ nie trzeba wynajmować adwokatów do spraw spadkowych. Lecz ta forma posiada również jedną istotną wadę, mianowicie przekazanie udziałów w przedsiębiorstwie w formie darowizny wiąże się z zapłatą ogromnych podatków. Ich wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa oraz wartości przekazanego majątku.

Następną formą transferu własności jest przekazanie przedsiębiorstwa przeprowadzkowego w drodze spadku. Forma ta następuje po śmierci właściciela. Właściciele firm korzystają z tego rozwiązania gdy chcą odsunąć od siebie myśl o przekazaniu firmy oraz nie chcą  dokonywać niewygodnego wyboru swojego następcy. W rzeczywistości jednak wybór tego rozwiązania jest bardzo niekorzystny zarówno dla sukcesora który „z dnia na dzień” obejmuje kontrolę nad firmą przeprowadzkową, jak i dla przedsiębiorstwa, które źle znosi wszelkie zawirowania powstałe w wyniku niespodziewanych zmian.

Przekazanie własności może również nastąpić w formie wykupienia przedsiębiorstwa przez członków rodziny, zarząd lub zespół pracowniczy. Tę formę przekazania własności uważa się za najtrudniejszą lecz tylko ona gwarantuje pełna satysfakcję wszystkim stronom transakcji. W przypadku wyboru tej formy nowy właściciel na podstawie tylko jednej umowy przejmuje własność i kontrolę nad przedsiębiorstwem przeprowadzkowym. Wykorzystując mechanizm dźwigni finansowej nowy właściciel nabywa firmę, poprzez zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania u dotychczasowego właściciela, zobowiązanie zostaje spłacane ratalnie Np. z zysków generowanych przez firmę.

Prawidłowa sukcesja w firmie przeprowadzkowej

Własność firmy przeprowadzkowej może być również przekazana drogą wykupu udziałów przez pracowników nie należących do rodziny. Ta forma przekazania własności jest stosowana zazwyczaj przez małe i średnie firmy przeprowadzkowe w których nie ma naturalnego sukcesora, lub sukcesor nie jest zainteresowany prowadzeniem rodzinnego przedsięwzięcia przeprowadzkowego. Właściciel wycofuje swój kapitał i odchodzi na emeryturę, a pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie nie czują się zagrożeni, ponadto wybór tej formy pozwala zachować w przedsiębiorstwie najlepiej rokujących pracowników oraz stanowi dodatkową formę motywacji.

W ostateczności przekazanie własności w firmie przeprowadzkowej może nastąpić w skutek wykupu udziałów przedsiębiorstwa przez osoby trzecie. Z technicznego punktu widzenia jest to najprostsza forma, należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca sprzedający swoje udziały musi zapłacić podatek od przyrostu kapitału. Z punktu widzenia familii, która przez wiele lat pielęgnowała przedsiębiorstwo przeprowadzkowe, rozwiązanie to jest mało korzystne ponieważ oznacza przekazanie firmy w obce ręce. [1]


[1] Źródło internetowe (http://firmyrodzinne.pl/warto-przeczytac/baza-wiedzy/45-artykuly/71-sukcesja-wasnoci-i-wadzy-w-firmie-rodzinnej.html), 16.04.2012

Poradnik przeprowadzkowy
Przeprowadzka. Jak zabezpieczyć rzeczy w kartonach?

Przeprowadzka zawsze zaczyna się od wielkiego pakowania wszystkiego, co jest do przewiezienia do nowego miejsca zamieszkania. Oczywiście w przypadku dużych rzeczy może być co najwyżej mowa o zabezpieczaniu, inaczej jest w przypadku rzeczy niewielkich. Tutaj trzeba poświęcić chwilę czasu na ich spakowanie. Spakowane łatwiej i szybciej przenosić i transportować. Pakowanie drobnych rzeczy w zasadzie można…