Strona główna > Blog > Osiedla mieszkaniowe w Łodzi – Chojny

Osiedla mieszkaniowe w Łodzi – Chojny

Osiedla mieszkaniowe w Łodzi - Chojny

Kolejną dawną dzielnicą Łodzi jest Górna czyli Chojny, Chojny-Dąbrowa , Rokicie,   Nad Nerem, Górniak, Ruda, Piastów-Kurak oraz Wiskitno. Chyba najbardziej znanym i charakterystycznym osiedlem w tej dzielnicy są właśnie Chojny.

Osiedla mieszkaniowe w Łodzi a Chojny.

Teren ten do roku tysiąc dziewięćset szóstego był jedną z wsi znajdujących się pod Łodzią. Wieś ta należy do dość starych, pierwsze wzmianki o niej istnieniu datuje się na końcówkę wieku czternastego, dokładnie na rok tysiąc trzysta dziewięćdziesiąty szósty. Znajdował się tam znacznych obszarów majątek ziemski, który został sprzedany w wielu dziewiętnasty i podzielony na mniejsze działki stanowiące grunt pod budowę nowego osiedla robotniczego.

Nazwa terenu prawdopodobnie pochodzi od słowa „choinka” i świadczy o niegdyś dużej ilość drzew iglastych na tych obszarach. Drzewa zapewne zostały wykarczowane, gdy w dziewiętnastym wieku dynamicznie rozwijająca się Łódź potrzebowała nowych ziem i zawłaszczała coraz to liczniejsze tereny okolicznych wsi. Chojny (obok Bałut) były jednym z pierwszych, największych przedmieść w Łodzi. Rozwijające się miasto powstawało jedna niezwykle chaotycznie. Nowe tereny były zagospodarowywane pospiesznie, co nie sprzyjało dobrej organizacji przestrzeni i widoczne jest w zabudowie tego osiedla do dziś. Dziś oprócz starych kamienic i budynków powojennych Chojny to także osiedle domków jednorodzinnych. Domki zaczęto budować po pierwszej wojnie światowej. Wtedy też, w okresie międzywojennym, powstało znane do dziś, eleganckie osiedle przy ulicy Lokatorskiej. Obecnie znajduje się tam miedzy innymi

Centrum Kultury Młodych

Planując przeprowadzkę na Chojny warto wziąć pod uwagę fakt, że jest to osiedle nie znajdujące się jednak w ścisłym centrum Łodzi. Dojazd do centrum komunikacją miejską w godzinach szczytu może potrwać, dlatego mniej cierpliwym poleca się podróżowanie samochodem – choć i w tym wypadku korki są nieuniknione. Stereotypowo osiedle to postrzegane jest jako spokojne i zaciszne miejsce dla rodzin z dziećmi i nowobogackich.

Poradnik przeprowadzkowy
Przeprowadzka do Kanady – przepisy i formalności

Kanada przedstawia się większości z nas jako atrakcyjny kraj, który przyciąga coraz większą liczbę imigrantów. Prawie 20 % ludności tego państwa urodziło się poza jego granicami. Wiele Polaków wyjeżdża tam z powodu pracy lub dobrych warunków mieszkaniowych, jednak przed przeprowadzką warto dowiedzieć się jakie formalności należy spełnić, by bez żadnych problemów przekroczyć granicę tego państwa. Rzecz najważniejsza –…