Strona główna > Blog > Logistyka w sektorze usług przeprowadzkowych

Logistyka w sektorze usług przeprowadzkowych

Logistyka w sektorze usług przeprowadzkowych

Artykuł odnośnie wykorzystania logistyki w sektorze usług przeprowadzkowych powinien przeczytać każdy kto chce by jego przedsiębiorstwo było zarządzane w sposób efektywny dzięki patrzeniu przez pryzmat całości oraz skracaniu łańcucha dostaw.

Początek logistyki w sektorze usług przeprowadzkowych.

Logistyką usług przeprowadzkowych zaczęto się interesować pod koniec XX wieku, przyczyną rozwoju logistyki w tej dziedzinie był gwałtowny rozwój sektora, często wyprzedzający efekty globalizacji. Stąd paradygmat logistyki w usługach przeprowadzkowych sprowadzający się głównie do tego aby globalizujące się niematerialne usługi były materializowane, przy wykorzystaniu materialnych fizycznych atrybutów. Współcześnie w zarządzaniu logistycznym usługami przeprowadzkowymi jednym z najważniejszych zadań jest tworzenie i utrzymywanie drożności kanałów komunikacyjnych. Z tego względu należy przywiązywać szczególną uwagę do identyfikacji oraz materializacji usługi przeprowadzkowej. Do ważniejszych strategii tego typu możemy zaliczyć:

  • strategię fizycznej reprezentacji– jej istota polega na ukazaniu elementów materialnych, będących ważnym elementem usługi przeprowadzkowej.
  • strategię dokumentacji– zakłada ona przedstawianie danych źródłowych i informacji dotyczących realizacji przeprowadzki.
  • strategię wizualizacji– ukazuje ona nie tylko zalety usługi przeprowadzkowej ale i jej użyteczność związaną z czasem miejscem i dogodnością posiadania.

Rynek usług przeprowadzkowych dzielimy na pięć sektorów.

Współczesny rynek usług przeprowadzkowych możemy scharakteryzować dzieląc go na pięć sektorów:

  • -pierwszy sektor dotyczy usługi przeprowadzkowej niewymagających kontaktu z usługobiorcą np. zakup przez klienta kartonów i materiałów do przeprowadzki na stronie firmy przeprowadzkowej.
  • drugi sektor- duże znaczenie ma tu zapotrzebowanie materiałowe oraz relacje z klientami, istnieje możliwość globalizacji dzięki eksportowi do innych krajów.
  • trzeci sektor dotyczy profesjonalnych usług przeprowadzkowych w których niezbędne są interakcje z klientami, sektor charakteryzuje mniejsze zapotrzebowanie materiałowe.
  • czwarty sektor dotyczy globalizacji usług przeprowadzkowych i jest realizowany drogą bezpośrednich inwestycji na przykład franchisingu
  • piąty sektor dotyczy usług przeprowadzkowych wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania sieci telekomunikacyjnych, firmy przeprowadzkowe działające w sektorze charakteryzuje świadczenie usług przeprowadzkowych o wysokiej złożoności i jakości.
Logistyka

Logistyka w sektorze usług przeprowadzkowych – model wyjścia.

Wykorzystywanie logistyki w sektorze usług przeprowadzkowych w pierwszej kolejności uwzględnia model jakości usługi. Traktowanie tego modelu jako punktu wyjścia w wyborze strategii przedsiębiorstwa, powoduje że ścisła współpraca z klientami staje się najważniejsza dla przedsiębiorstwa dzięki temu firma uczy się potrzeb i wymagań swoich klientów i jest w stanie zaspokoić  je w lepszym stopniu niż robią to konkurenci. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek luk miedzy oczekiwaniami klienta a możliwościami ich spełnienia przez przedsiębiorstwo przeprowadzkowe stosuje się kompleksowe rozwiązania logistyczne mające je natychmiast eliminować. W takich sytuacjach wykorzystywane są wszystkie funkcje zarządzania logistycznego mianowicie operacyjna, marketingowa i finansowa. Opracowanie modelu jakości usługi przeprowadzkowej powinno opierać się na wyborze i dostosowaniu odpowiedniej strategii do profilu działalności przedsiębiorstwa. Logistyka usług przeprowadzkowych świadczonych przez małe i średnie firmy (realizujące również transport pianin) wykazuje swoją specyfikację. Mianowicie firmy przeprowadzkowe należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw posiadających ograniczone zasoby i możliwości, chcąc osiągnąć założone cele i realizować służące tym celom funkcje powinny wchodzić w liczne związki z innymi przedsiębiorstwami Np. firmy przeprowadzkowe powinny wchodzić w kooperacje z firmami takimi jak: firmy zajmujące się sprzedażą opakowań tekturowych, firmy transportowe, oraz firmy działające w pośrednictwie pracy. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz tworzeniu wartości dodanej przez klika firm mogą stworzyć usługę przeprowadzkową oczekiwana przez klienta i powiększyć swoją przestrzeń rynkową. [1]

[1]Jacek Szołtysek Mariusz Jedliński. Logistyka Współczesne wyzwania. PWSZW. Wałbrzych 2010 s.17-18

Poradnik przeprowadzkowy
Jak zapakować sprzęt komputerowy?

Planując zmianę miejsca zamieszkania musimy znaleźć odpowiedź na wiele trudnych pytań, jednym z nich jest pytanie jak zapakować sprzęt komputerowy? Sprzęt tego typu nie dość, że jest niezwykle drogi (cena zestawu komputerowego waha się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych) to również jest niezwykle delikatny. Ponadto komputer to nie tylko sprzęt, to również pliki…