Strona główna > Blog > Logistyka w sektorze usług przeprowadzkowych

Logistyka w sektorze usług przeprowadzkowych

Logistyka w sektorze usług przeprowadzkowych

Artykuł odnośnie wykorzystania logistyki w sektorze usług przeprowadzkowych powinien przeczytać każdy kto chce by jego przedsiębiorstwo było zarządzane w sposób efektywny dzięki patrzeniu przez pryzmat całości oraz skracaniu łańcucha dostaw.

Początek logistyki w sektorze usług przeprowadzkowych.

Logistyką usług przeprowadzkowych zaczęto się interesować pod koniec XX wieku, przyczyną rozwoju logistyki w tej dziedzinie był gwałtowny rozwój sektora, często wyprzedzający efekty globalizacji. Stąd paradygmat logistyki w usługach przeprowadzkowych sprowadzający się głównie do tego aby globalizujące się niematerialne usługi były materializowane, przy wykorzystaniu materialnych fizycznych atrybutów. Współcześnie w zarządzaniu logistycznym usługami przeprowadzkowymi jednym z najważniejszych zadań jest tworzenie i utrzymywanie drożności kanałów komunikacyjnych. Z tego względu należy przywiązywać szczególną uwagę do identyfikacji oraz materializacji usługi przeprowadzkowej. Do ważniejszych strategii tego typu możemy zaliczyć:

  • strategię fizycznej reprezentacji– jej istota polega na ukazaniu elementów materialnych, będących ważnym elementem usługi przeprowadzkowej.
  • strategię dokumentacji– zakłada ona przedstawianie danych źródłowych i informacji dotyczących realizacji przeprowadzki.
  • strategię wizualizacji– ukazuje ona nie tylko zalety usługi przeprowadzkowej ale i jej użyteczność związaną z czasem miejscem i dogodnością posiadania.

Rynek usług przeprowadzkowych dzielimy na pięć sektorów.

Współczesny rynek usług przeprowadzkowych możemy scharakteryzować dzieląc go na pięć sektorów:

  • -pierwszy sektor dotyczy usługi przeprowadzkowej niewymagających kontaktu z usługobiorcą np. zakup przez klienta kartonów i materiałów do przeprowadzki na stronie firmy przeprowadzkowej.
  • drugi sektor- duże znaczenie ma tu zapotrzebowanie materiałowe oraz relacje z klientami, istnieje możliwość globalizacji dzięki eksportowi do innych krajów.
  • trzeci sektor dotyczy profesjonalnych usług przeprowadzkowych w których niezbędne są interakcje z klientami, sektor charakteryzuje mniejsze zapotrzebowanie materiałowe.
  • czwarty sektor dotyczy globalizacji usług przeprowadzkowych i jest realizowany drogą bezpośrednich inwestycji na przykład franchisingu
  • piąty sektor dotyczy usług przeprowadzkowych wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania sieci telekomunikacyjnych, firmy przeprowadzkowe działające w sektorze charakteryzuje świadczenie usług przeprowadzkowych o wysokiej złożoności i jakości.
Logistyka

Logistyka w sektorze usług przeprowadzkowych – model wyjścia.

Wykorzystywanie logistyki w sektorze usług przeprowadzkowych w pierwszej kolejności uwzględnia model jakości usługi. Traktowanie tego modelu jako punktu wyjścia w wyborze strategii przedsiębiorstwa, powoduje że ścisła współpraca z klientami staje się najważniejsza dla przedsiębiorstwa dzięki temu firma uczy się potrzeb i wymagań swoich klientów i jest w stanie zaspokoić  je w lepszym stopniu niż robią to konkurenci. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek luk miedzy oczekiwaniami klienta a możliwościami ich spełnienia przez przedsiębiorstwo przeprowadzkowe stosuje się kompleksowe rozwiązania logistyczne mające je natychmiast eliminować. W takich sytuacjach wykorzystywane są wszystkie funkcje zarządzania logistycznego mianowicie operacyjna, marketingowa i finansowa. Opracowanie modelu jakości usługi przeprowadzkowej powinno opierać się na wyborze i dostosowaniu odpowiedniej strategii do profilu działalności przedsiębiorstwa. Logistyka usług przeprowadzkowych świadczonych przez małe i średnie firmy (realizujące również transport pianin) wykazuje swoją specyfikację. Mianowicie firmy przeprowadzkowe należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw posiadających ograniczone zasoby i możliwości, chcąc osiągnąć założone cele i realizować służące tym celom funkcje powinny wchodzić w liczne związki z innymi przedsiębiorstwami Np. firmy przeprowadzkowe powinny wchodzić w kooperacje z firmami takimi jak: firmy zajmujące się sprzedażą opakowań tekturowych, firmy transportowe, oraz firmy działające w pośrednictwie pracy. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz tworzeniu wartości dodanej przez klika firm mogą stworzyć usługę przeprowadzkową oczekiwana przez klienta i powiększyć swoją przestrzeń rynkową. [1]

[1]Jacek Szołtysek Mariusz Jedliński. Logistyka Współczesne wyzwania. PWSZW. Wałbrzych 2010 s.17-18

Poradnik przeprowadzkowy
Realizacja przeprowadzki w niedzielę. Warto?

Realizacja przeprowadzki w niedzielę to jedyne rozwiązanie dla wielu osób, które w ciągu tygodnia nie mają możliwości wykonania takiej pracy, a jednocześnie nie mogą otrzymać urlopu, który pozwoliłby takie zadanie wykonać. Sens przeprowadzki w niedzielę jest w tym momencie spory. Przeprowadzka w niedzielę – plusy i minusy. Analizując temat przeprowadzki w niedzielę, trzeba powiedzieć, że ma swoje plusy,…