Strona główna > Blog > Formalności przy przeprowadzce, czyli o czym trzeba pamiętać przed zmianą mieszkania.

Formalności przy przeprowadzce, czyli o czym trzeba pamiętać przed zmianą mieszkania.

Pakowanie, transport czy załadunek mebli to sprawy, które podczas planowania przeprowadzki zajmują najwięcej miejsca w naszej głowie. Niestety, często w tym momencie zapominamy o najważniejszym, czyli o załatwieniu formalności, bez których zmiana mieszkania nie jest możliwa. Ilość dokumentów, papierów czy innych umów, które musimy złożyć do urzędów może przerazić niejedną osobę. Jednak mając dokładną listę, wszystko wyda się o niebo prostsze. Poniżej znajduje się wykaz czynności i formalności przy przeprowadzce, które należy spełnić przed zmianą mieszkania.

Krok 1. Wymeldowanie

Spełnienie tego warunku pozwala nam przede wszystkim pozbyć się kosztów utrzymania wcześniejszego mieszkania oraz możliwość zameldowania w nowym lokum. Jak to zrobić? Istnieją dwa rozwiązania. Po pierwsze, można złożyć wniosek w formie pisemnej, za pomocą formularza dostępnego w organie gminy. Potrzebny do tego będzie dokument potwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty). Drugim rozwiązaniem jest wypełnienie dokumentu drogą elektroniczną, dzięki czemu automatycznie wprowadzane są dane do systemu informatycznego organu gminy.

Krok 2. Zameldowanie

Oczywiście wykonując krok pierwszy, automatycznie w urzędzie będziemy musieli podać adres nowego mieszkania. W Polsce obowiązkiem każdego obywatela jest posiadanie zameldowania. Do tego konieczne jest posiadanie zaświadczenia o wcześniejszym wymeldowaniu. Nie obędzie się także bez posiadania tytułu prawnego do nowego lokalu (może nim być: umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu). Podczas zmiany zameldowania dziecka, potrzebny okaże się także jego skrócony odpis aktu urodzenia. Gdzie wykonać te czynności? Podobnie jak wymeldowanie, w tym przypadku wszystko należy załatwić w organie gminy bądź drogą internetową.

Krok 3. Zmiana dokumentów– dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Mówiąc o wymeldowaniu i zameldowaniu konieczne staje się także uaktualnienie wszystkich dokumentów potwierdzających naszą tożsamość, czyli dowodu osobistego oraz paszportu, które wyrabia się w starostwie powiatowym. Co ciekawe, od 2010 roku, przeprowadzając się, dowód osobisty można wymienić bezpłatnie – konieczne jest jednak posiadanie odpisu z księgi wieczystej oraz starego dowodu? Wystarczy tylko wypełnić wniosek i dołączyć do niego dwie fotografie. Na nowy dokument trzeba czekać do 30 dni roboczych. Nie warto z tym zwlekać, bowiem stary dowód osobisty traci ważność już po trzech miesiącach od momentu przemeldowania.

Zmiana paszportu odbywa się przez Urząd Wojewódzki bądź jego delegaturę. Do tego potrzebne są: wniosek o zmianę dokumentu, jedna fotografia i ukazanie starego dokumentu (bądź skróconego odpisu aktu urodzenia). Ta formalność wiąże się już z kosztami, które wynoszą około 140 zł.

Niestety, także wymiana prawa jazdy nie jest bezpłatna – należy liczyć się z kosztami ok. 100 zł. Do wniosku o zmianę dokumentutrzeba także dołączyćjedną fotografię, kserokopię dotychczasowego prawa jazdy, dowód uiszczenia opłaty za powtórne wyrobienie dokumentu oraz dowód osobisty z nowym już zameldowaniem. Gdy nie posiadamy jeszcze tego ostatniego, wystarczy pokazać potwierdzenie zameldowania, które otrzymuje się w momencie przemeldowania. Podobnie, jak w przypadku dowodu osobistego i paszportu, na nowe prawo jazdy trzeba czekać do 30 dni roboczych.

Wszyscy właściciele aut muszą wymienić także swój dowód rejestracyjny. Potrzebny do tego jest wniosek, zaświadczenie aktualnego przeglądu technicznego (do wglądu), aktualna karta pojazdu, polisa OC oraz dokument tożsamości. Coważne – jeżeli nasze nowe miejsce zamieszkania jest w innej miejscowości niż dotychczas – konieczna staje się także wymiana tablic rejestracyjnych.

Krok 4. Wypowiedzenie umów

Zmieniając miejsce zamieszkania, nie można zapomnieć o wcześniejszym powiadomieniu wszystkich dostawców mediów oraz wszelkich firm, które wysyłają drogą pocztową rachunki na nasz adres.

Jeśli chodzi o rachunki za media, rozwiązania także są dwa. W przypadku, gdy nasze dotychczasowe mieszkanie zmienia właściciela na nowego, w chwili przeprowadzki od razu możemy wszystkie liczniki (np. gaz, energię, wodę) przepisać na jego nazwisko. Gdy mieszkanie będzie stać puste, bądź nie znamy jego nowego właściciela, jak najszybciej należy powiadomić dostawców o naszej zmianie zameldowania, by uniknąć niepotrzebnych kosztów. Nie można zapomnieć o wypowiedzeniu umów dostarczenia np. Internetu, telewizji kablowej czy telefonu – myśląc o przeprowadzce od razu powinniśmy sprawdzić okresy wypowiedzenia poszczególnych umów, co pozwoli na uniknięcie kosztów.

Nie zapomnijmy także o czynszu – wyprowadzając się z mieszkania spółdzielczego własnościowego nie musimy zawiadamiać spółdzielni o sprzedaży, bowiem zająć się tym powinien notariusz. Fakt przeprowadzki należy zgłosić jedynie w przypadku posiadania mieszkania na zasadach pełnej własności, które znajduje się w bloku spółdzielczym.

Osoby wyprowadzające się z domków jednorodzinnych, powinny pamiętać także o kontakcie z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości oraz śmieci.

Krok 5. Zmiana urzędu skarbowego

Po przeprowadzce, jak najszybciej należy powiadomić urząd skarbowy o zmianie miejsca zameldowania. Mamy na to siedem dni od daty zmiany miejsca zamieszkania. Jeśli nasze nowe mieszkanie znajduje się daleko od poprzedniego, wiąże się to także ze zmianą urzędu, w którym jesteśmy zarejestrowani – w tym przypadku należy wypełnić i złożyć specjalny formularz (NIP-3).

Krok 6. Powiadomienie banków i ubezpieczycieli

Nie można zapomnieć także o powiadomieniu wszystkich banków, w których posiadamy konta lub lokaty, oraz firm, oferujących nam usługi finansowe, np. ubezpieczenia czy fundusze inwestycyjne.

Krok 7. Podanie nowych danych do urzędu miasta

W przypadku, gdy samodzielnie płaciliśmy podatek od nieruchomości, na koniec należy także powiadomić urząd miasta bądź gminy o naszym nowym meldunku. Tak dzieje się w przypadku domów jednorodzinnych bądź samodzielnych mieszkań, będących naszą własnością. Biurokracja, zakłada także opłacenie podatku od nieruchomości, który obowiązuje nas także w przypadku zakupu mieszkania bądź domu. Konieczne jest do tego wypełnienie formularza IN-1.

Choć powyższa lista może wydawać się dość krótka, tak naprawdę jeszcze kilka miesięcy przed przeprowadzką warto dokładnie poznać wszystkie formalności, które musimy spełnić zmieniając miejsce zamieszkania. Pozwoli to na zaoszczędzenie pieniędzy oraz lepsze zorganizowanie czasu, którego z pewnością zabraknie po przeprowadzce. Warto także wcześniej odłożyć jakąś sumę pieniędzy, która przyda się podczas zmiany dokumentów.

Poradnik przeprowadzkowy
Co pozostawić w opuszczanym mieszkaniu?

Wyprowadzka z mieszkania, zawsze związana jest z wynoszeniem wielu rzeczy. To zupełnie naturalne, że wynosimy wszystko to, co należy do nas.Czy na pewno wszystko?Odpowiadając na to pytanie, warto zacząć od jednego – myślenie o tym, że należy zabrać absolutnie wszystko, jest błędne. Pomimo tego, że niektóre rzeczy należą do nas, dobrze jest rozważyć ich pozostawienie, mimo…